Historie

Het is  al weer 45 jaar geleden dat het Interkerkelijk  Jongerenkoor  Lemmer werd opgericht. Wat begon als ,,het jeugdkoor van Lemmer” is getransformeerd tot  het tegenwoordige Gospelkoor Salvation.  Een terugblik.

Levensloop van het koor

Begin jaren ’70 was er  zondagmiddag na de kerkdienst de  Christelijke Jongerenvereniging kortweg C.J.V. Deze C.J.V. was een soort club geleid en beheerd door de leden zelf. Opeen gegeven ogenblik werd er een  jongerendienst georganiseerd. Voor deze dienst werd ook de medewerking gevraagd van de C.J.V. De C.J.V. opperde het plan om een koor samen te stellen,  echter er was nog niet een muzikaal (bege-)leider. Die werd snel gevonden in tienerclubleider Tjeerd de Jong. Hij bespeelde de oude piano die in “het Baken” stond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste succesvolle optreden van het koor van Rooms Katholieke, Gereformeerde en Hervormde signatuur was daar.

Het was 1973.
In eerste instantie waren er zo’n 20 leden, maar na zo’n 10 jaar was het ledental al geklommen tot 70. Een ledenstop volgde want na 10 jaar zingen moesten de kunsten ook maar eens vereeuwigd worden en werd de eerste langspeelplaat opgenomen met de titel “Vogelvrij”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze LP met zowel Nederlands- als Friestalige nummers werd door de verschillende critici goed ontvangen. In die tijd mocht je tot je 30ste jaar op koor.  Dus door natuurlijk verloop diende zo langzamerhand zich een heel nieuw koor aan.  Deze nieuwe leden wilden ook wel eens plaat opnemen. Dit resulteerde in februari 1990 in het tweede album  “Levenslang”. En dan in 1991 besluit De Jong na 18 jaar te stoppen met het koor. Het was crisistijd. Dit had het koor nog nooit meegemaakt: zoeken naar een dirigent die ook nog muzikaal kan begeleiden. Na een half jaar werd Cornelis de Boer uit Emmeloord bereid gevonden om het koor te leiden. Met Cornelis veranderde het repertoire drastisch. En ook werden Engelstalige liederen toegevoegd.  

Anderhalf jaar voor het 25-jarig bestaan werd de zelfbedachte musical “de Rots” ingestudeerd. Deze musical  werd in de herfst van 1998 in een uitverkocht “de Helling” opgevoerd. Tevens werd toen de CD  met dezelfde titel gepresenteerd.  Om het  ledental wat op te krikken is het in 2000 geen jongerenkoor meer, maar voortaan Gospelkoor “Salvation”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegens verandering van werkkring  stopt  Cornelis in januari 2001  met het  koor.  Een sabbatsjaar volgt voor Salvation, maar in augustus van datzelfde jaar werd toch een goede dirigent gevonden in de persoon van Henk Lip uit Emmeloord, die ook Newland uit die plaats onder zijn hoede heeft.  Henk heeft in 2006 afscheid genomen van ons koor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig  vonden we snel een goede vervanger met  Leonie van den Berg-Beks, ook weer uit Emmeloord. http://www.leonie.nu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonie heeft tot en met december 2011 voor ons koor gestaan. Na een jaar Paula Claassen-Lutke uit Darp, zijn we in 2014 gestart met onze huidige dirigente Aline Rook-Boes uit Vollenhove. 

 

Plaats een reactie